Asistenta sociala

Alocatie de stat

Acte necesare pentru obţinerea indemnizaţiei de creştere a copilului conform OUG 111/08.12.2010

 • Cerere tip de acordare a indemnizaţiei (de la Primărie);
 • Adeverinţă tip completată de angajator (de la locul de muncă); Decizia de suspendare a activităţii;
 • Raport per salariat, extras din program REVISAL (certificat pt. conformitate de către angajator)- PENTRU AMBII PĂRINŢI;
 • Acte de identitate ale soţilor, certificatul de căsătorie şi certificatul de naştere al copilului- original şi copie xerox;
 • Adeverinţă privind stagiul de cotizare de la Casa Judeţeană de Pensii (B-dul Republicii nr. 22) PENTRU AMBII PĂRINŢI;
 • Adeverinţă privind veniturile realizate în anul anterior celui în care s-a născut copilul de la Administraţia Finanţelor Publice (Str. 1 Decembrie nr. 6-8) PENTRU AMBII PĂRINŢI
 • Copie de pe certificatul de persoană cu handicap al copilului (dacă este cazul);
 • Extras de cont pentru cei care doresc să se vireze banii în cont curent sau card – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic;
 • DOSARUL SE DEPUNE PERSONAL!

 ACTE NECESARE PENTRU STIMULENT DE INSERŢIE

 • Cerere (de la Primărie);
 • Dovada reluării activităţii: CONTRACT DE MUNCĂ+REVISAL SAU DECIZIE+REVISAL (act original, copiile xerox se vor certifica pentru conformitate cu originalul de către angajator);
 • Acte de identitate ale soţilor, certificatele de naştere ale copiilor, certificatul de căsătorie (original şi copii xerox);
 • Extras de cont pentru cei care doresc să se vireze banii în cont sau de card pe numele titularului;
 • Dosar plic;
 • ! TERMEN DE DEPUNERE: 30 zile de la data realizării veniturilor supuse impozitului.

Alocație pentru susținerea familiei / ajutor social / ajutor încălzire / ajutor urgență

Acte necesare în vederea acordării indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav

 • Cerere
 • Copie C.N./ B.I. /C.I. al persoanei cu handicap şi/sau al reprezentantului legal al  acesteia;
 • Copie certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Copie hotărâre judecătorească, în situaţia în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicţie şi s-a instituit tutela;  
 • Acordul cu opţiunea indemnizaţie de la DGASPC Bistriţa-Năsăud;
 • Cupon pensie în cazul pensionarilor;
 • Dosar plic