Carieră

Nr.DataDescriereFișier
2414 27.11.2023 PRIMĂRIA COMUNEI MATEI, județul Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârii de Gugvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Matei, în data de 03.01.2024 ora 10:00.
Funcția publică este pe perioadă nedeterminată cu program de lucru 8 ore pe zi și 40 ore pe săptămână.
Detalii în documentul atașat (...)
2180 26.10.2023 Anunț privind rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru funcția publică de conducere de secretar general al UAT din cadrul Aparatului de specialitate al PRIMARULUI COMUNEI MATEI
Detalii în documentul atașat (...)
2142 19.10.2023 PROCES VERBAL de afișare privind verificarea dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul din 26.10.2023, organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei Matei
Detalii în documentul atașat (...)
1495 26.09.2023 PRIMĂRIA COMUNEI MATEI, Județul Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Matei, în data de 26.10.2023 ora 10:00
Funcția publică este pe perioadă nedeterminată cu program de lucru de 8 ore pe zi și de 40 ore pe săptămână.
Detalii în documentul atașat (...)
75 10.01.2023 PRIMĂRIA COMUNEI MATEI, Județul Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Matei, ID234479, în data de 10 februarie 2023 ora 10:00
Funcția publică este pe perioadă nedeterminată cu program de lucru 8 ore pe zi și 40 ore pe săptămână.
Detalii în documentul atașat (...)
1654 27.07.2022 Primăria comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs în perioada 26.08.2022 (proba scrisă, ora 10:00) - 30.08.2022 (interviul, la ora 12:00) pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul compartimentului Buget, finanțe contabilitate, taxe și impozite, achiziții publice și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud
Detalii în documentul atașat (...)
1652 27.07.2022 Primăria comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs în perioada 26.08.2022 (proba scrisă, ora 10:00) - 30.08.2022 (interviul, la ora 12:00) pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului Asistență socială și monitorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud
Detalii în documentul atașat (...)
1651 27.07.2022 Primăria comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs în perioada 26.08.2022 (proba scrisă, ora 10:00) - 30.08.2022 (interviul, la ora 12:00) pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul compartimentului Buget, finanțe contabilitate, taxe și impozite, achiziții publice și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud
Detalii în documentul atașat (...)
1527 05.07.2022 Primăria Comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs în perioada 22.07.2022 (proba scrisă, ora 10:00) - 25.07.2022 (interviul, la ora 12:00), pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție pe durata nedeterminată, referent de specialitate-debutant, Compartimentul pentru situații de urgență.
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
Detalii în documentul atașat (...)
- 29.06.2022 Comuna Matei, cu sediul în Matei nr.157A, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014:
- denumirea postului: contractual vacant de execuție pe durată nedeterminantă, referent de specialitate-debutant, Compartimentul pentru situații de urgență
Condiții specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor - studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
- vechimea necesară în specialitatea studiilor - nu se solicită
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
- proba scrisă în data de 22.07.2022, ora 10:00, la sediul instituției
- proba interviu în data de 25.07.2022, ora 12:00, la sediul instituției
Data-limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției.
Date contact: Kovacs Vlad-Cătălin, telefon 0740065014/0263275144
-
215 04.02.2021 Primăria Comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer microbus școlar, în cadrul Compartimentului de deservire.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Matei, nr.157A, localitatea Matei, județul Bistrița-Năsăud și va consta din 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul.
Concursul de recrutare va avea loc după cum urmează:
- Proba scrisă - în data de 25.02.2022 ora 10:00;
- Interviul - în 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.
1014 27.05.2021 Raportul final al concursului organizat în data de 26.05.2021, în vederea ocupării posturilor contractual vacante de execuție de muncitori necalificați - Compartimentul salubrizare, întreținere spații verzi
1008 26.05.2021 Proces verbal privind desfășurarea interviului organizat în data de 26.05.2021, în vederea ocupării postului contractual vacant de execuție pe durată nedeterminată, de muncitori necalificați Compartimentul salubrizare, întreținere spații verzi
1007 26.05.2021 Proces verbal privind desfășurarea probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de muncitor necalificat - Compartimentul salubrizare, întreținere spații verzi, organizat în data de 26.05.2021, la sediul primăriei comunei Matei
- 24.05.2021 Proces verbal privind selecția dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de muncitor necalificat - Compartimentul Salubrizare, întreținere spații verzi, organizat în data de 26.05.2021
991 24.05.2021 Proces verbal privind verificarea dosarului de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de muncitori necalificați - Compartimentul salubrizare - întreținere spații verzi, organizat în data de 26.05.2021
898 10.05.2021 Primăria Comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 3 funcții contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat, debutant, în cadrul Compartimentului salubrizare, întreținere spații verzi. Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Matei, nr. 157 A, localitatea Matei, județul Bistrița-Năsăud și va consta din 3 etape succesive, după cum urmează:
selecția dosarelor de înscriere (26.05.2021 ora 10:00), proba scrisă și proba practică (interviu)
200 29.01.2021 În conformitate cu dispozițiile art.502 alin (1) lit. c) și art. 506 alin (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, primăria comunei Matei, cu sediul în localitatea Matei nr. 157A, anunță, declanșarea procedurii de transfer la cerere, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector superior în cadrul Compartimentului finanțe-contabilitate, taxe și impozite, achiziții publice și urbanism