Comisii de specialitate

ART. 124
Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local
(1) După constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

Codul administrativ din 03.07.2019

HCL nr.39 17.12.2020 (privind modificarea hotărârii privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Matei)
HCL nr.34 17.11.2020 (Privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Matei)