ART. 134 Convocarea ședințelor consiliului local
(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează: a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c); b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b).
(2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

Convocări ședințe

Nr. Data Descriere Fișier
696 14.04.2020 Convocator ședință extraordinară convocată pentru data de 17.04.2020, orele 13:00 electronic (online) cu următorul proiect al ordinei de zi: