Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 11.12.2020
Nr. Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
01 Cadar Simion-Tiberiu
02 Dalaczi Dănilă
02 Darlati Iosif
03 Encian Vasile
04 Geiger Ioan
05 Gyenge Mihai
06 Kotfas Tibor
07 Kozak Viluț
08 Măierean Ion
09 Șomfelean Gheorghe
10 Tîrnovan Ioan
11 Tompa Tiberiu Demeter Ștefan
Nr. Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
01 Andaci Krisztina
02 Boiti Petru
02 Crăciun Delinke
03 Csete Erika
04 Dalaczi Dănilă
05 Dalaczi Tunde
06 Encian Vasile
07 Ferencz István
08 Filipaș Iacob
09 Kadar Sandor
10 Kotfas Tibor
11 Kovacs Vlad-Cătălin
12 Kozak Viluț
13 Mocodean Radu-Sorin
14 Moruțan Flaviu
15 Rusu Ciprian-Lucian
16 Sabo Mihai
17 Șomfelean Gheorghe
18 Tîrnovan Ioan