Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 16.06.2022
Nr. Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
01 Cadar Simion-Tiberiu
02 Dalaczi Dănilă
03 Dalaczi Szilard
04 Dalaczi Tunde
05 Encian Vasile
06 Eniko Szabo
07 Filipaș Marinela
08 Geiger Ioan
09 Kotfas Tibor
10 Kovacs Vlad Cătălin
11 Măierean Ion
12 Sabo Mihai
13 Șomfelean Gheorge
14 Tîrnovan Ioan
15 Țigăuan Mariana Emanuela
16 Tompa Tiberiu