Actualizat la 23.03.2021
Data Scurtă descriere Fișier
23.03.2021 În conformitate cu prevederile art.39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștița publică
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli în comuna Matei pe anul 2021
23.03.2021 În conformitate cu prevederile art.39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, s-a procedat la afișarea la sediul primăriei Matei a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Matei pe anul 2021
29.01.2021 În conformitate cu dispozițiile art.502 alin (1) lit. c) și art. 506 alin (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, primăria comunei Matei, cu sediul în localitatea Matei nr. 157A, anunță, declanșarea procedurii de transfer la cerere, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector superior în cadrul Compartimentului finanțe-contabilitate, taxe și impozite, achiziții publice și urbanism
02.09.2020 Începând cu data de 01.09.2020, primăria comunei Matei demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale oe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.
03.07.2020 Primăria comunei Matei organizează licitație publică pentru vânzarea de 6.90 mc material lemnos, din proprietatea publică a comunei Matei. Data ședinței de licitație 10.07.2020 ora 9:00, licitație publică cu PLIC ÎNCHIS, data și ora limita pentru depunerea documentației de înscriere la licitație 09.07.2020 ora 14:00