Documente de interes public


DataDescriereFișier
20.03.2023 ANUNȚ ÎNCHIRIERE PĂȘUNI
Comuna Matei, nr. 157A, județul Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263-275-225, email primaria.matei@yahoo.com, cod fiscal 4427056, închiriază teren în suprafață de 59 ha, situat în extravilanul comunei Matei, sat Corvinești, trup ”Funduri (Groapa Borții)”, aparținând domeniului public al comunei Matei, cu destinația pășuni comunale, conform caietului de sarcini, HCL nr. 15 din 27.03.2023 și temeiul legal O.U.G. nr.57/03.07.2019
Data limită de depunere a ofertelor 12.05.2023 ora 10:00
( detalii în documentul atașat )
03.02.2023 LISTA CONTRIBUABILI ARONDAȚI
Lista contribuabililor arondați Comuna Matei
( detalii în documentul atașat )
16.03.2022 Anunț public
COMUNA MATEI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire rețea publică de apă uzată menajera în comuna Matei, satele Moruț și Fîntînele, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în localitățile Moruț și Fîntînele, intravilan și extravilan, comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: COMUNA MATEI, localitatea Matei, str. Principală, nr. 157A, în zilele de luni - joi între orele 9 - 15 și vineri, între orele 9 - 13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, pe toată durata procedurii de mediu.
PRIMAR,
Encian Vasile
16.03.2022 Anunț public
COMUNA MATEI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea publică de apă uzată menajeră în comuna Matei, satele Matei și Corvinești, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în localitățile Matei și Corvinești, intravilan și extravilan, comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: COMUNA MATEI, localitatea Matei, str. Principală, nr. 157A, în zilele de luni - joi între orele 9 - 15 și vineri, între orele 9 - 13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, pe toată durata procedurii de mediu.
PRIMAR,
Encian Vasile
14.03.2022 Anunț licitație
1. Comuna Matei, loc. Matei, nr.157A, județul Bistrița-Năsăud, telefon 0263/275225, fax 0263/275174, email : primariamatei@yahoo.com, cod fiscal 4427056, persoana de contact: d-na Craciun Delinke.
2. Comuna Matei intenționează să închirieze o suprafață de pășune de 604.67 ha, înscrisa în domeniul public, atestat prin HG. 905/2002, Anexa 29 "- Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Matei ", Cap. Pășuni comunale și conform Amenajamentului pastoral al comunei Matei.
3. Pot participa pentru închirierea pajiștilor persoane fizice, persoane juridice, organizațiile ori asociațiile locale ale crescătorilor de animale, legal constituite pe raza unității administrativ-teritoriale și, care au înscrise în RNE, animalele din specii bovine, ovine, caprine și ecvidee pentru care se solicită pajiștea.
Data limită de depunere a ofertelor este 15.04.2022, ora 14:00
15.10.2021 Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
30.08.2021 Anunț public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA MATEI, titulară a proiectului: Modernizarea infrastructurii rutiere locale în Comuna Matei, judeţul Bistrița-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Modernizarea infrastructurii rutiere locale în Comuna Matei, judeţul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în localitățile Enciu, Bidiu, Corvinești, Matei, Moruț, Fîntînele, intravilan, comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
20.08.2021 COMUNA MATEI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
Modernizarea infrastructurii rutiere locale în Comuna Matei, judeţul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în localitățile Enciu, Bidiu, Corvinești, Matei, Moruț, Fîntînele, intravilan, comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 şi la sediul titularului: COMUNA MATEI, din localitatea Matei, nr. 157A, comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 9:00 - 15:00 şi vineri, între orele 9:00 - 13:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.
29.01.2021 În conformitate cu dispozițiile art.502 alin (1) lit. c) și art. 506 alin (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, primăria comunei Matei, cu sediul în localitatea Matei nr. 157A, anunță, declanșarea procedurii de transfer la cerere, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector superior în cadrul Compartimentului finanțe-contabilitate, taxe și impozite, achiziții publice și urbanism
02.09.2020 Începând cu data de 01.09.2020, primăria comunei Matei demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale oe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.
03.07.2020 Primăria comunei Matei organizează licitație publică pentru vânzarea de 6.90 mc material lemnos, din proprietatea publică a comunei Matei. Data ședinței de licitație 10.07.2020 ora 9:00, licitație publică cu PLIC ÎNCHIS, data și ora limita pentru depunerea documentației de înscriere la licitație 09.07.2020 ora 14:00
DataScurtă descriereFișier
19.10.2022 ANUNȚ - INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DIRECTĂ
În atenția tuturor operatorilor economici interesați:
1. Autoritatea contractantă:
Comuna Matei, adresa sediului: Comuna Matei, Loc. Matei, nr. 157A, jud. Bistrița-Năsăud, telefon 0263/275225, fax:0263/275174, cod fiscal 4427056, e-mail: primariamatei@yahoo.com
2. Denumirea contractului: ”Construire capela mortuară în localitatea Corvinești, Comuna Matei, județul Bistrița-Năsăud”
3.Descrierea contractului: Obiectul contractului constă în execuția de lucrări pentru realizarea obiectivului ”Construire capela mortuară în localitatea Corvinești, Comuna Matei, județul Bistrița-Năsăud”
4. Sursa de finanțare: Bugetul local
5. Tip anunț: Achiziție directă
6. Tip contract: Lucrări
7. Cod și denumire CPV: 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase (Rev. 2)
8. Valoare estimată: 744.570,62 lei fără TVA;
9. Depunerea ofertelor:În cazul în care achiziția prezintă interes pentru societatea d-voastră, vă invităm să vizitați amplasamentul, să studiați caietul de sarcini, proiectul tehnic, și să faceți măsurători în vederea depunerii unei oferte.
Operatorii economici interesați vor încărca în catalogul propriu SEAP oferta financiară sub denumirea de ”Lucrări de construire capela mortuară în localitatea Corvinești, Comuna Matei” urmând a fi selectați de către autoritatea contractantă pentru realizarea achiziției publice.
10. Termen limită pentru depunerea ofertei în catalogul SEAP: 01.11.2022
19.10.2022 ANUNȚ - INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DIRECTĂ
În atenția tuturor operatorilor economici interesați:
1. Autoritatea contractantă:
Comuna Matei, adresa sediului: Comuna Matei, Loc. Matei, nr. 157A, jud. Bistrița-Năsăud, telefon 0263/275225, fax:0263/275174, cod fiscal 4427056, e-mail: primariamatei@yahoo.com
2. Denumirea contractului: ”Construire capela mortuară în localitatea Matei, Comuna Matei, județul Bistrița-Năsăud”
3.Descrierea contractului: Obiectul contractului constă în execuția de lucrări pentru realizarea obiectivului ”Construire capela mortuară în localitatea Matei, Comuna Matei, județul Bistrița-Năsăud”
4. Sursa de finanțare: Bugetul local
5. Tip anunț: Achiziție directă
6. Tip contract: Lucrări
7. Cod și denumire CPV: 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase (Rev. 2)
8. Valoare estimată: 668.987,95 lei fără TVA;
9. Depunerea ofertelor:În cazul în care achiziția prezintă interes pentru societatea d-voastră, vă invităm să vizitați amplasamentul, să studiați caietul de sarcini, proiectul tehnic, și să faceți măsurători în vederea depunerii unei oferte.
Operatorii economici interesați vor încărca în catalogul propriu SEAP oferta financiară sub denumirea de ”Lucrări de construire capela mortuară în localitatea Matei, Comuna Matei” urmând a fi selectați de către autoritatea contractantă pentru realizarea achiziției publice.
10. Termen limită pentru depunerea ofertei în catalogul SEAP: 01.11.2022
28.03.2022 Anunț - Invitație de participare achiziție directă
În atenția tuturor operatorilor economici interesați:
1. Autoritatea contractantă:
Comuna Matei, adresa sediului: Comuna Matei, loc. Matei, nr.157A, județul Bistrița-Năsăud, telefon 0263/275225, fax 0263/275174, cod fiscal 4427056, email : primariamatei@yahoo.com
2. Denumirea contractului:
"Construire anexa-garaj și depozit de materiale în localitatea Matei"
3. Descrierea contractului
”Construire anexa-garaj și depozit de materiale în localitatea Matei”.
3. Descrierea contractului:
Obiectul contractului constă în execuția de lucrări pentru realizarea obiectivului ”Construire anexa-garaj și depozit de materiale în localitatea Matei” conform Proiectul Tehnic de Execuție nr.100/2021 elaborat de S.C. TOTAL CAD PROIECT S.R.L-D.
Termenul de execuție este de 6 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
4. Sursa de finanțare: Finanțarea pentru realizarea proiectului ”Construire anexa-garaj și depozit de materiale în localitatea Matei” este asigurată din bugetul local al Comunei Matei.
5. Tip anunț: Achiziție directă
6. Tip contract: Lucrări
7. Cod și denumire: CPV 45213221-8 Lucrări de construcții de depozite (Rev. 2)
8. Valoare estimată: 417.237,47 lei fără TVA.
9. Oferta financiară va fi fermă și nu poate fi modificată pe toată perioada de derulare a contractului (...)
Detalii în documentul atașat

în curs de actualizare

-

-

in curs de actualizare


în curs de actualizare ...


Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

Nr.DataDescriereFișier
01 28.03.2023 Ofertă de vânzare teren 13.000 mp, Silaghi Eugen

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6) - (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:

- Descarcă document

Data Nr. dosar Executor judecătoresc Fișier
- - -