Proiecte de hotărâri Consiliul local

Nr. Data Descriere Fișier
21 22.05.2020 privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Bistrița-Năsăud în perioada 2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia
20 22.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Matei, jud. Bistrița-Năsăud, pe anul 2020
19 30.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local Matei
18 30.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2021
17 30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vechiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ-teritorială a comunei Matei, jud. Bistrița-Năsăud
16 14.04.2020 privind aprobare solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300263/22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3
15 14.04.2020 privind acordul pentru cumpărarea de către Consiliul local Matei al imobilului teren în suprafață de 1758 mp, înscris în C.F. nr.26045 și a prețului acestuia
14 14.04.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Matei în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate