Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
57 27.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Matei pentru anul 2022
54 15.12.2022 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Matei, pentru anul 2023
53 15.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Matei în anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
02 12.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Matei pentru anul 2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
02 12.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Matei pentru anul 2022 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
57 27.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Matei pentru anul 2022 -
54 15.12.2022 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Matei, pentru anul 2023 -
53 15.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Matei în anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații


ARHIVA - AN 2021