Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr.DataScurtă descriereFișier
07 26.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Matei pentru anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - ... în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - ... în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
07 26.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Matei pentru anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații


ARHIVA - AN 2022

ARHIVA - AN 2021