Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
04 05.03.2021 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud
03 21.01.2021 privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă pentru care se asigură venitul minim garantat
02 21.01.2021 privind actualizarea "Planului de analiză și acoperire a riscurilor" pentru anul 2021
01 21.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Matei în calitate de solicitant în cadrul proiectului: ”Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului în Comuna Matei”
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
25 22.06.2021 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului KOZAK VILUȚ, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consilului Local al Comunei Matei
24 22.06.2021 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului DARLATI IOSIF, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consilului Local al Comunei Matei
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
25 22.06.2021 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului KOZAK VILUȚ, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consilului Local al Comunei Matei -
24 22.06.2021 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului DARLATI IOSIF, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consilului Local al Comunei Matei -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
04 05.03.2021 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Matei, județul Bistrița-Năsăud -
03 21.01.2021 privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă pentru care se asigură venitul minim garantat -
02 21.01.2021 privind actualizarea "Planului de analiză și acoperire a riscurilor" pentru anul 2021 -
01 21.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Matei în calitate de solicitant în cadrul proiectului: ”Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului în Comuna Matei” -
Nr. Data Scurtă descriere Observații


în curs de actualizare . . .