Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 31.03.2023
Data Descriere document Acces document
31.03.2023 Funcții publice și contractuale
31.03.2023 Salarii de bază aparatul de specialitate al primarului comunei Matei - Funcții publice și Contractuale aferente Familiei Ocupaționale ”ADMINISTRAȚIE”
30.09.2022 Salarii de bază aparatul de specialitate al primarului comunei Matei - Funcții publice și Contractuale aferente Familiei Ocupaționale ”ADMINISTRAȚIE”
31.03.2022 Salarii de bază aparatul de specialitate al primarului comunei Matei - Funcții publice și Contractuale aferente Familiei Ocupaționale ”ADMINISTRAȚIE”
30.03.2020 Tabel nominal cuprinzând situația salariilor și funcțiilor din cadrul primăriei comunei Matei