Actualizat la 11.01.2023
DataScurtă descriereFișier
11.01.2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică:
Proiect bugetul general de venituri și cheltuieli 2023

08.11.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștința publică:
1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice din comuna Matei în anul 2023
Proiectul de hotărâre este însoțit de:
- referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 2266 din 07.11.2022;
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 2265 din 07.11.2022;
- anexele la proiectul de hotărâre nr. 46/2022
2. Proiectul de hotărâre privid stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Matei, pentru anul 2023
Proiectul este însoțit de:
- referatul de aprobare a primarului comunei, înregistrat sub nr. 2280 din 08.11.2022
- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 2278 din 08.11.2022
- anexele la proiectul de hotărâre nr. 47/2022
Proiectele de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Secretariatul primăriei comunei Matei.
Până la data de 12.12.2022, ora 10:00, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul primăriei Matei, prin fax la numărul 0263/275225, sau prin e-mail la adresa primariamatei@yahoo.com.
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0263/275225, 0263/275174, persoană de contact d-nul Kovacs Vlad Cătălin, secretar general al UAT Matei.

08.11.2022

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, subsemnatul Kovacs Vlad Catalin, secretar general al comunei Matei, în calitate de persoană responsabilă petru relația cu societatea civilă.
Azi, 08.11.2022, am procedat la afișarea la sediul Primăriei Matei a:

1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice din comuna Matei în anul 2023
2. Proiectul de hotărâre privid stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Matei, pentru anul 2023

23.03.2021 În conformitate cu prevederile art.39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștița publică
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli în comuna Matei pe anul 2021
23.03.2021 În conformitate cu prevederile art.39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr.52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică, s-a procedat la afișarea la sediul primăriei Matei a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Matei pe anul 2021